Aktualność: Wnioski OC na 2018 r.

Szanowni Doradcy Podatkowi,

Uprzejmie informujemy, że został już aktywowany generator wniosków o ubezpieczenie OC na 2018 rok w Systemie Elektronicznej Obsługi Wniosków o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Doradców Podatkowych

System Elektronicznej Obsługi Wniosków o Ubezpieczenie OC Doradców Podatkowych i Uprawnionych Podmiotów działający w ramach serwisu internetowego KIDP służy do zawierania lub kontynuacji umowy ubezpieczenia, umożliwia doubezpieczenie oraz dokonanie symulacji kalkulacji składki ubezpieczeniowej.

Doradcy podatkowi zamierzający kontynuować w 2018 r. ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIDP a TUiR Warta S.A. powinni złożyć wniosek w przedmiotowej sprawie do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z Umową Generalną okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również doradców podatkowych, którzy przystąpili do ubezpieczenia w trakcie 2017 r.

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-05 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: ((61) 843 42 55)
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x x
x