Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP informuje, że na Posiedzeniu Zarządu WO KIDP w dniu 17 stycznia 2018 r. Pani Ewa Szypowicz ustąpiła z funkcji Przewodniczącej Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, w związku z powzięciem dodatkowych obowiązków związanych z objęciem funkcji Członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Informujemy, że Zarząd WO KIDP wybrał nowego Przewodniczącego Zarządu Pana Marka Hoffmana.
 
W dniu 17 stycznia br. nastąpiły również zmiany osób pełniących funkcję Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika.
 
Przedstawiamy aktualny skład Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
 
1.     Pan Marek Hoffman – Przewodniczący Zarządu
2.     Pan Piotr Passowicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
3.     Pan Filip Siwek - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
4.     Pan Rafał Slebioda – Sekretarz Zarządu
5.     Pani Irena Czekała – Skarbnik Zarządu
6.     Pan Przemysław Jakub Hinc – Członek Zarządu
7.     Pani Jolenta Jaroniec-Mudziejewska - Członek Zarządu
8.     Pani Katarzyna Pawłowska - Członek Zarządu
9.    
Pani Ewa Szypowicz - Członek Zarządu
DATA PUBLIKACJI: 2018-01-19 + pozostałe aktualności