AKTUALIZACJA Z DNIA 25.04.2018 

Termin na odbiór publikacji został wydłużony do dnia 15 maja 2018 r. 
Wszystkie nieodebrane publikacje po wyżej wskazanym terminie zostaną przekazane doradcom podatkowym, którzy wcześniej nie zamówili publikacji, a zgłosili do Oddziału chęć jej otrzymania. 

Doradców podatkowych, którzy złożyli do Biura WO KIDP zamówienie na publikację "Podatki 2018" uprzejmie informujemy, że publikacje wpłynęły w dniu dzisiejszym do Biura. Serdecznie zapraszamy po ich odbiór do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

Publikację „Podatki 2018” może odebrać doradca podatkowy lub wskazana przez niego inna osoba. 


DATA PUBLIKACJI: 2018-04-25 + pozostałe aktualności