Aktualność: Uruchomiono system ubezpieczeń na 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym został aktywowany generator wniosków o ubezpieczenie OC na 2019 rok w Systemie Elektronicznej Obsługi Wniosków o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Doradców Podatkowych.
 
System Elektronicznej Obsługi Wniosków o Ubezpieczenie OC Doradców Podatkowych i Uprawnionych Podmiotów działający w ramach serwisu internetowego KIDP służy do zawierania lub kontynuacji umowy ubezpieczenia, umożliwia doubezpieczenie oraz dokonanie symulacji kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Doradcy podatkowi zamierzający zawrzeć lub kontynuować w 2019 r. ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIDP a TUiR Warta S.A. powinni złożyć wniosek w przedmiotowej sprawie do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
Zgodnie z Umową Generalną okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również doradców podatkowych, którzy przystąpili do ubezpieczenia w trakcie 2018 r.
 
W razie problemów z zalogowaniem się do systemu ubezpieczeń prosimy o kontakt z pracownikiem biura WO KIDP.

DATA PUBLIKACJI: 2018-12-10 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x
x