Aktualność: Komunikat ZUS: Zapraszamy do udziału w konkursie

W ramach współpracy z ZUS I i II Oddział w Poznaniu zamieszczamy do Państwa wiadomości poniższy komunikat.


Konkurs - dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.
 
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawy warunków pracy.
W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki.

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na
www.zus.pl. (w zakładce aktualności). Szczegółowe warunki konkursu zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.


DATA PUBLIKACJI: 2019-08-01 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: ((61) 843 42 55)
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x x
x