Aktualność: Zaproszenie na IV Międzynarodową Konferencję "Podatki Bez Granic"

KONFERENCJA OBJĘTA HONOROWYM PATRONATEM

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA PANA RYSZARDA GROBELNEGO

oraz

KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

KONFERENCJA OBJĘTA PATRONATEM MEDIALNYM

www.PIT.pl


 Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Izba Doradców Podatkowych Brandenburgii

Izba Doradców Podatkowych Berlina

 

ZAPRASZAJĄ

do udziału w  IV Międzynarodowej Konferencji

z cyklu „Podatki Bez Granic”

 

która odbędzie się w dniach 26-28 października 2012 r.

(szczegółowy harmonogram konferencji)

 

w hotelu IBB Andersia

Plac Andersa 3 w Poznaniu

tel. 61 667 80 00

http://www.andersiahotel.pl/

Temat przewodni: Praktyczne aspekty Umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Prelekcje podczas Konferencji zostaną poprowadzone przez znakomitych wykładowców oraz zaproszonych Gości.

1.    Odpłatność:

·   590,00 + 23% Vat (725,70 PLN) - dla doradcy niezalegającego w opłacaniu składek członkowskich, korzystającego z wykładów, noclegów ze śniadaniem, obiadów, przerw kawowych i bankietu (pełny udział).

·   450,00 + 23% Vat (553,50 PLN) - dla doradcy niezalegającego w opłacaniu składek członkowskich, korzystającego wyłącznie z wykładów, przerw kawowych i obiadów.

·   1200,00 + 23% Vat (1476,00 PLN) - dla doradcy zalegającego w opłacaniu składek członkowskich (powyżej 3 m-cy), korzystającego z wykładów, noclegów ze śniadaniem, obiadów, przerw kawowych i bankietu (pełny udział).

·   900,00 + 23% Vat (1107,00 PLN) -  dla doradcy zalegającego w opłacaniu składek członkowskich (powyżej 3 m-cy), korzystającego wyłącznie z wykładów, przerw kawowych i obiadów.

·    130,00 + 23% Vat (159,90 PLN) – dopłata do 

     pokoju jednoosobowego


2.      Ilość miejsc

Dla Każdego Oddziału współorganizującego Konferencję przewidziana została inna ilość miejsc.  Oddział Wielkopolski dysponuje ilością 50 miejsc z noclegiem oraz 50 miejsc bez noclegu. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

3. Rezerwacja miejsca (dla doradców z Wielkopolskiego Oddziału)

Zarząd Oddziału obliguje doradców podatkowych do zgłaszania rezerwacji miejsc na adres wielkopolski@kidp.pl lub telefonicznie pod numerem 61 8434255 najpóźniej do dnia 15 września 2012r

 

Informacja dotycząca rezerwacji miejsca powinna zawierać następujące dane:

·  imię i nazwisko uczestnika

·  wybrana opcja (z noclegiem lub bez)

·  ew. zainteresowanie na pokój 1-os (w przypadku wybrania opcji z noclegiem)

·  wskazanie osoby do wspólnego zakwaterowania (w przypadku wybrania opcji  z noclegiem w pokoju 2-os.)

 

UWAGA!!! Zgłaszający ma obowiązek wpłacenia zaliczki w wysokości 50% kosztów (bez kosztów za pokój 1-os.) w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

 

Zaliczkę należy wpłacić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych, O/ Wielkopolski

ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

BRE Bank S.A. 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027 

Tytuł przelewu: „IV MK”, imię i nazwisko uczestnika lub numer wpisu na listę

4.  Rezerwacja miejsca (dla doradców spoza Wielkopolskiego Oddziału oraz spoza Oddziałów współorganizujących Konferencję)

Zgłoszenia doradców podatkowych z innych Oddziałów, które nie są współorganizatorami Konferencji będą przyjmowane na listę rezerwową. Miejsca będą przyznawane w miarę dostępności po zakończeniu zbierania zgłoszeń z regionów współorganizujących konferencję, czyli po 15 września 2012r.

5. Termin bezkosztowej rezygnacji z zarezerwowanego miejsca

 

Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w konferencji upływa dnia 15 września 2012r W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę z uczestnictwa w konferencji po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji (bez dofinansowania).

6.        Punkty kwalifikacyjne za udział w konferencji

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, główny organizator Konferencji postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 9 punktów.

DATA PUBLIKACJI: 2012-07-19 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x
x