Szanowni Państwo 

Doradcy Podatkowi


Mając na uwadze przeprowadzoną w ostatnich miesiącach kampanię reklamową, w celu ułatwienia kontaktu potencjalnych klientów z doradcami, zwracamy się do Państwa z prośbą o zaktualizowanie danych teleadresowych, w tym adresów mailowych i numerów telefonów. 


Jednocześnie przypominamy, że doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym, tj.:

  • imienia i nazwiska,
  • oznaczenia miejsca zamieszkania,
  • oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
  • rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

Niewypełnienie obowiązku aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

                                                                                                                        

Formularz zawiadomienia o zmianie danych znajduje się w panelu mDoradca zakładka Konto/Aktualizuj dane. Wniosek o zmianie należy wydrukować, podpisać i wysłać do biura KIDP lub do Regionalnego Oddziału KIDP.

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-05 + pozostałe aktualności