RODO (POZNAŃ) - dla III grupy. Na szkoleniu zostaną omówione te same zagadnienia co na szkoleniach 12.03.2018 r. i 16.04.2018 r.
Kategoria: Ochrona danych osobowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 110 / 200
Koszty:  61.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
61.50zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
61.50zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-08
Data zakończenia: 2018-05-08
Organizotor:  Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu "RODO" dla III grupy, które zostanie poprowadzone przez Pana Bartosza Kubistę w dniu 8 maja 2018 r. w godz. 10:00-16:00  w Poznaniu w budynku World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 (sala 108). Na szkoleniu zostaną omówione te same zagadnienia, co na szkoleniach 12.03.2018 r. i 16.04.2018 r. 

Dla uczestników szkolenia został udostępniony bezpłatny parking na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (wjazd od ul. Śniadeckich).

Program szkolenia znajduje się w mDoradca w zakładce "Pliki".

W trakcie trwania szkolenia zostaną również krótko omówione sprawy dotyczące samorządu zawodowego doradców podatkowych. 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Wielkopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 1 maja 2018 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

Konto do wpłat za uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/WLKP

ul. Romana Maya 1

61-371 Poznań
Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027

Prosimy, aby tytuł przelewu zawierał następujące dane: data spotkania oraz nr wpisu na listę doradców podatkowych.