Efektywne działanie spółki kapitałowej i sprawne funkcjonowanie zarządu. Aspekty handlowe i cywilnoprawne (POZNAŃ)
Kategoria: Spółki kapitałowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 37 / 65
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-18
Data zakończenia: 2018-04-18
Organizotor:  Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu "Efektywne działanie spółki kapitałowej i sprawne funkcjonowanie zarządu. Aspekty handlowe i cywilnoprawne", które zostanie poprowadzone przez Pana Leszka Ciulkina (Sędzia) w dniu 18 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00-15:15  w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP przy ul. Romana Maya 1.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Wielkopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2018 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Program szkolenia znajduje się w panelu mDoradca w zakładce "Pliki".

Konto do wpłat za uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/WLKP
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027

Prosimy, aby tytuł przelewu zawierał następujące dane: data spotkania oraz nr wpisu na listę doradców podatkowych.

W trakcie trwania szkolenia zostaną również krótko omówione sprawy dotyczące samorządu zawodowego doradców podatkowych.