Szczegóły szkolenia / imprezy

Ceny transferowe za 2017 r. (POZNAŃ)
Kategoria: Ceny transferowe
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.5
Zgłoszenia: 47 / 60
Koszty:  61.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
61.50zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
61.50zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-05
Data zakończenia: 2018-06-05
Organizotor:  Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza Państwa do udziału w warsztatach „Ceny transferowe za 2017 r.", które zostaną poprowadzone przez Panią Hannę Szarpak (Doradcę Podatkowego) w dniu 5 czerwca 2018 r. w godz. 10:00-16:00 w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP przy ul. Romana Maya 1.

Na warsztatach zostaną omówione poniższe tematy:

1. Kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji za rok 2017

2. Wzór dokumentacji na rok 2017

3. Analiza porównywalności - jak minimalizować koszty tego elementu dokumentacji
4. Jak wypełnić CIT-TP, PIT-TP, deklarację CIT-8, PIT-36L i jak złożyć oświadczenie  

W trakcie trwania warsztatów zostaną również krótko omówione sprawy dotyczące samorządu zawodowego doradców podatkowych. 

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Wielkopolski Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w warsztatach, najpóźniej do dnia 29 maja 2018 r. pod rygorem obciążenia kosztami warsztatów. Nieobecność na warsztatach nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Konto do wpłat za uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/WLKP
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027

Prosimy, aby tytuł przelewu zawierał następujące dane: data spotkania oraz nr wpisu na listę doradców podatkowych.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x
x