Szczegóły szkolenia / imprezy

IX Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych (ZAPISY DLA WO KIDP)
Kategoria: Rajd
rodzaj: Impreza
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 10 / 15
Koszty:  360.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
360.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
360.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-27
Data zakończenia: 2019-09-29
Organizotor:  Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego i Wielkopolskiego Oddziału KIDP

serdecznie zapraszają do udziału w

IX PODKARPACKIM RAJDZIE BIESZCZADZKIM DORADCÓW PODATKOWYCH

w dniach 27-29 września 2019 r.

Miejsce: Siedlisko Brzeziniak, Przysłup 27, 38-608 Wetlina, www.brzeziniak.pl


1. Zgłoszenia na rajd przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl). 

2. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (15 miejsc dla Wielkopolskiego Oddziału KIDP, 20 miejsc dla Podkarpackiego Oddziału KIDP) decyduje kolejność zgłoszeń.

3. W przypadku rezygnacji z udziału  w rajdzie doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora rajdu pisemnie (decyduje data wpływu pisma/e-maila do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 12 sierpnia  2019 r. pod rygorem obciążenia kosztami. 

4. Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w rajdzie upływa z dniem 12 sierpnia 2019 r. Po tym terminie doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w rajdzie (650,00 zł/brutto).

5. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 16:00, kończy o godz. 11:00. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i w pokojach 3-osobowych.

6. Odpłatność za udział w rajdzie wynosi:

a) 360,00 zł/brutto - dla doradców podatkowych nie zalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury)

b) 650,00 zł/brutto - dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu,

7. Wpłaty za udział w rajdzie  należy uiszczać do dnia 6 września 2019 r. na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/WLKP

ul. Wagrowska 2

61-369 Poznań

Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027

W tytule przelewu prosimy zamieścić następujące dane: Rajd 27-29.09.2019 r., imię i nazwisko, nr wpisu na listę doradców podatkowych.

8. Zaproszenie z programem rajdu znajduje się w panelu mDoradca w zakładce "Pliki".


Kategorie szkoleń

akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Wagrowska 2
61-369 Poznań

tel. (61) 843 42 55, 693 920 397, 723 571 296

x
x