Legitymacja Doradcy Podatkowego

 
Koszt  nabycia legitymacji wynosi 100 zł brutto (nie dotyczy doradców wywiązujących się z obowiązków korporacyjnych, tj. nie posiadających zaległości w zakresie opłacania składek członkowskich oraz składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - zgodnie z uchwałą nr 34/2010 Zarządu WO KIDP).

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x
x