Uchwała nr 34/2010 w sprawie finansowania kart-legitymacji dla doradców podatkowych

Uchwała nr 34 /2010
Zarządu Wielkopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w Poznaniu 

 

z dnia 05 lipca 2010 r.

w sprawie finansowania kart-legitymacji dla doradców podatkowych

 

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych działając na podstawie Stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie refundowania przez Regionalne Oddziały KIDP kosztów legitymacji doradców podatkowych, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2010 r. postanowił: 
 

§ 1

 

Finansować ze środków Oddziału koszty wydania legitymacji dla tych doradców podatkowych, którzy prawidłowo wywiązują się z ciążących na nich obowiązków korporacyjnych, tj. nie posiadają zaległości w zakresie opłacania składek członkowskich oraz składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

 

§ 2

 

Uchwała została podjęta przez Zarząd w głosowaniu jawnym. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x
x