• 30 styczeń 2019 r. godz. 09:00 - (posiedzenie zamknięte w godz. 09:00 - 13:00 )
  • 27 luty 2019 r. godz. 09:00
  • 2 kwietnia 2019 r. godz. 09:00
  • 8 maja 2019 r. godz. 09:00