Przeszukanie lokalu Doradcy Podatkowego

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 9.11.2006 r.
w sprawie przyjęcia Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania


1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje Instrukcję postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania wraz z wzorami dokumentów, stanowiącą Załącznik do niniejszego stanowiska.
2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przekazuje niniejszą Instrukcję do Regionalnych Oddziałów KIDP, celem udostępnienia doradcom podatkowym danego Regionu, do ewentualnego wykorzystania.


Kontakt

tel.: (61) 843 42 55
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x
x