Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Śląskim) stworzył Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie.

Zapraszamy na strone Katalogu: www.twojdoradcapodatkowy.info Informacja dla Doradców Podatkowych chcących przystąpić do Katalogu: 

Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich (powyżej 3 składek). 

W celu przystąpienia do katalogu należy: 
1) wykonać zdjęcie profilowe zgodne z wymogami i przesłać je do Administratora strony www.twojdoradcapodatkowy.info
2) zwrócić się do Administratora strony o wysłanie ankiety do wypełnienia danych, które ukażą się w Katalogu; 
3) wypełnić elektronicznie ankietę, która zostanie wysłana przez Administratora strony na maila.                                                

Pliki do pobrania